Anna Pritchard Textile Artist cushions

Anna Pritchard Textile Designer

Ochr Cymraeg y wefan i ddilyn yn fuan...

Rwyf yn ddylunydd tecstiliau wedi arbenigo mewn gwehyddu. Rwyf yn creu carthenni a defnyddiau cyfoes ar gyfer y tŷ.

Mae fy stiwdio yn edrych i gyfeiriad Eryri ble mae fy’n ysbrydolaeth yn deilio o ddyluniad i gynhyrchiad. Fel teulu rydym yn un o’r teuleuoedd hynaf sydd yn dal yn gweithredu yn y byd amaeth yn ardal Dyffryn Ogwen. Mae fy neunyddiau wedi cael ei hysbrydoli gan draddodiadau ffermio ac yn dogfennu hanes a’r traddodiadau hynny.

Mae’r patrymau a welwch ar y carthenni yn gofnodion o nodau clustiau Ffermydd Dyffryn Ogwen. Nôd yw toriad unigryw i bob fferm unigol. Dim ond ffermydd sydd a hawl i bori ar y mynydd sydd a nôd. Mae’r nodau clust yn galluogi y ffermwyr adnabod eu defaid pan bydden yn hel a didoli eu stoc oddi ar borfa mynydd. Mi welwch y gweilla nodi hefyd wedi’i chynnwys ar y blancedi. Y gweilla nodi sydd yn galluogi y ffermwyr wneud y toriadau unigryw hyn ar y glust. Maent yn debyg i weilla cneifio ond yn rhai llawer llai. Mae fy neunyddiau hefyd yn cael ei ddylanwadu gan bileri llechi sydd môr amlwg i’w gweld o fewn fy milltir sgwar. Cewch hefyd brofi blodau gwyllt ynghyd a dulliau modern o gneifio sydd wedi dod i mewn i fywydau ffermwyr erbyn hyn.

Mae lliw yn hynod o bwysig i fy ngwaith. Byddaf yn cael fy’n ysbrydoli gan y lliwiau mewn byd natur o fy nghwmpas ac y tymhorau trawiadol yr ydan i mor ffodus i’w gael yng Nghymru. Bydd yr lliwiau hyn yn cael eu cynnwys yn fy ngharthenni sydd llawn patrwm ac hanes.